Niekas neturi teisės elgtis neteisingai, net ir tas, kuris pats neteisybę patyrė.